Industrie 4.0. Pot do inteligentne in fleksibilne proizvodnje.

Kaj je Industrie 4.0? Četrta industrijska revolucija. Pot do inteligentne in fleksibilne proizvodnje.

Industrie 4.0. Pot do inteligentne in fleksibilne proizvodnje.

Kaj je Industrie 4.0?

Četrta industrijska revolucija. Pot do inteligentne in fleksibilne proizvodnje.

Industrie 4.0 združuje proizvodne metode s prepleteno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Gonilna sila tega razvoja je hitro naraščajoča digitalizacija gospodarstva in družbe. To spreminja prihodnost proizvodnje in dela v Nemčiji: od tradicije parnega stroja, proizvodnih linij, elektronike in IT, pametne tovarne zdaj določajo četrto industrijsko revolucijo.

Tehnološki temelj je zagotovljen z inteligentnimi, digitalno omrežnimi sistemi, s katerimi bo mogoče v veliki meri doseči samoupravljanje proizvodnih procesov: v svetu Industrie 4.0 ljudje, stroji, oprema, logistični sistemi in proizvodi komunicirajo in sodelujejo med seboj neposredno. Proizvodnja in logistični procesi so vključeni inteligentno preko meja podjetij za zagotavljanje bolj učinkovite in fleksibilne proizvodnje.

To omogoča ustvarjanje verige, ki vključuje vse faze življenjskega cikla proizvoda - od ideje in razvoja,  proizvodnje, uporabe, vzdrževanja, vse do reciklaže. Na ta način je mogoče upoštevati vse kupčeve želje, torej od ideje do razvoja, kot tudi s tem povezanih storitev. To omogoča podjetjem proizvodnjo izdelkov, ki so prilagojeni glede na potrebe posameznega kupca veliko lažje kot prej.

Individualna proizvodnja in vzdrževanje proizvodov bi lahko postali nov normativ.

Hkrati se lahko proizvodni stroški, kljub individualni proizvodnji, zmanjšajo. Povezovanje podjetij v dobavni verigi je mogoče optimizirati ne le v posameznih proizvodnih korakih, ampak v celotni vrednostni verigi. Npr. celovit posrednik informacij podjetjem omogoča, da se odzovejo na razpoložljivosti nekaterih surovin že na začetku. Proizvodni procesi se lahko nadzorujejo preko meja podjetja s prihrankom na virih in energiji.

Vse v vsem. Učinkovitost proizvodnje je torej možno še izboljšati, konkurenčnost nemške industrije se bo še okrepila in s tem povečala tudi fleksibilnost proizvodnje.

Nazaj na seznam