Nepovratna sredstva za nakup strojev za žagarske obrate

Uradni naziv razpisa: Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 – Razpisovalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Nepovratna sredstva za nakup strojev za žagarske obrate

Uradni naziv razpisa: Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 – Razpisovalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi (ki imajo manj kot 10 zaposlenih in letni promet ali letno bilančno vsoto manjšo od 2 mio EUR)

KAKŠEN JE NAMEN PRIJAVE?

Namen razpisa je sofinanciranje nakupa novih strojev / opreme in montaže s pomočjo katere lahko prijavitelj:

Poveča obseg letne proizvodnje predelanega lesa

Poveča donosnost proizvodnje

Odpira nova delovna mesta (ni obvezno, je pa zaželeno oziroma se ob prijavi dobi več točk)

Uvaja nove tehnološke rešitve za optimizacijo proizvodnje, izboljšave obstoječih in/ali razvoj novih proizvodov

Prispeva k zmanjševanju obremenjevanja okolja

KATERI SO UPRAVIČENI STROŠKI?

Upravičeni so stroški nakupa novih strojev oziroma opreme in montaže za potrebe žagarskega obrata (prva stopnja predelave lesa)

Iz ponudbe našega podjetja so za prijavo na ta razpis primerni naslednji stroji:

Večlistne krožne žage https://intercet.si/prodajni-program/veclistne-krozne-zage

Skobeljniki https://intercet.si/prodajni-program/skobeljni-stroji

! Nakup opreme  se sofinancira v višini 50% !

KATERI NISO UPRAVIČENI STROŠKI?

V primeru prve stopnje predelave lesa v okviru javnega razpisa NI upravičena do sofinanciranja:

  • oprema in mehanizacija za sečnjo, kot na primer motorna žaga, gozdarski vitel, stroj za sečnjo drevja, procesorka in podobno;
  • oprema in mehanizacija za spravilo lesa kot na primer traktor, traktorska prikolica, žični žerjav z vozički, nakladalci in podobno;
  • mobilna žaga za razrez hlodovine v okviru prve stopnje predelave lesa;
  • oprema in mehanizacija za sekundarno predelavo lesa, kot na primer stroj za izdelavo brun, stroj za skobljanje desk in lat in podobno.

DO KDAJ JE POTREBNO PRIPRAVITI VLOGO?

Celotno projektno dokumentacijo je potrebno z vsemi zahtevanimi prilogami oddati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do 12. junija 2013.

Kako mi lahko pomaga INTERCET?

Podjetje INTERCET d.o.o. svojim strankam poleg tehničnega svetovanja pri nakupu nove opreme pomaga tudi na področju pridobivanja nepovratnih sredstev.

Ker se zavedamo, da je priprava takšne dokumentacije zelo zahtevno in dolgotrajno opravilo za katerega naše stranke nimajo časa, smo vzpostavili tudi podporo na tem področju.

V primeru odločitve za naše stroje, vam pripravimo celotno dokumentacijo, ki jo zahteva razpis ter jo v ustrezni predpisani obliki pravočasno oddamo. Ceno priprave dokumentacije bomo dogovorili individualno.

Za več informacij kontaktirajte našega sodelavca za področje razpisov za nepovratna sredstva:

Matej Mohorič Peternelj

GSM: 041-611-293

Tel: 04-2711-553

Fax: 04 2711 551

matej.peternelj@intercet.si

Povezane novice

Razpis P4 za sofinanciranje tehnološke opreme

Razpis P4 za sofinanciranje tehnološke opreme

Cene lesa še rastejo - ključni bosta digitalizacija in optimizacija virov

Cene lesa še rastejo - ključni bosta digitalizacija in optimizacija virov

Nazaj na seznam