Razpis P4 za sofinanciranje tehnološke opreme

Podjetniški sklad je objavil razpis P4 namenjen sofinanciranju investicij v novo tehnološko opremo.

Razpis P4 za sofinanciranje tehnološke opreme

Podjetniški sklad je objavil razpis P4 namenjen sofinanciranju investicij v novo tehnološko opremo.


NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana:

s širitvijo obstoječega podjetja,

z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali

s temeljitimi spremembami v splošnem proizvodnem procesu podjetja.

VREDNOST INVESTICIJE IN STOPNJA SOFINANCIRANJA

Najmanjša vrednost investicije za sodelovanje na razpisu znaša 100.000 EUR, najvišja pa 500.000 EUR brez DDV.

Javni razpis omogoča različne možnosti sofinanciranja, glede na velikost podjetja, in sicer:

do 50 odstotkov za mikro in mala podjetja,

do 40 odstotkov za srednje velika podjetja,

do 30 odstotkov za podjetja iz sektorja transporta.

Vse podrobnosti razpisa si lahko preberete na https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=29

PODPORA PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE

Podjetje INTERCET d.o.o. svojim strankam poleg tehničnega svetovanja pri nakupu nove opreme pomaga tudi na področju pridobivanja nepovratnih sredstev. Ker se zavedamo, da je priprava takšne dokumentacije zelo zahtevno in dolgotrajno opravilo, za katerega naše stranke nimajo časa, smo vzpostavili tudi podporo na tem področju.

V primeru odločitve za nakup naših strojev, vam pripravimo celotno dokumentacijo, ki jo zahteva razpis ter jo v ustrezni predpisani obliki pravočasno oddamo. Ceno priprave dokumentacije bomo dogovorili individualno.

Za več informacij kontaktirajte našega sodelavca za področje razpisov za nepovratna sredstva:

Matej Mohorič Peternelj

GSM: 041-611-293

Tel: 04-2711-553

Fax: 04 2711 551

e-mail: matej.peternelj@intercet.siPovezane novice

Nepovratna sredstva za nakup strojev za žagarske obrate

Nepovratna sredstva za nakup strojev za žagarske obrate

Cene lesa še rastejo - ključni bosta digitalizacija in optimizacija virov

Cene lesa še rastejo - ključni bosta digitalizacija in optimizacija virov

Nazaj na seznam