Visoki sijaj s tehnologijo oplaščanja brez uporabe membrane

Izdelki, obloženi z visoko sijajno folijo, so se popolnoma uveljavili na evropskem trgu.

Visoki sijaj s tehnologijo oplaščanja brez uporabe membrane

Izdelki, obloženi z visoko sijajno folijo, so se popolnoma uveljavili na evropskem trgu. Njihova kvaliteta in prepoznavnost je dosegla nivo, ki ni več vprašljiv. Seveda pa samo v primeru, da obrati, ki take izdelke želijo ponuditi trgu, obvladujejo osnovne in nekaj posebnih tehnik obdelave.

Začenja se pri izbiri MDF-a, lepila in folije. Vsi trije materiali morajo biti prilagojeni za izdelke s površino z visokim sijajem. Če se mizarski obrat zanese na priznane proizvajalce repromaterialov za tovrstne izdelke, je tveganje za uspeh še najmanjši. V nasprotnem primeru pa morajo tehnologi zelo dobro poznati lastnosti posamičnih materialov.

Podobno je pri izboru strojne opreme. Že pri sami obdelavi MDF-a ni nepomembna izbira rezil, števila obratov, hitrosti pomika in predvsem načina odsesovanja. Nadalje ima velik vpliv na kvaliteto izdelka brušenje ali poliranje površin, ki bodo obložene z visoko sijajnimi folijami. Vseskozi je treba imeti v mislih uspešno odstranjevanje prahu, ki nam lahko pokvari naš končni izdelek. Še tako majhen delec prahu je namreč na površini z visokim sijajem viden.

Odločujoč je način priprave obdelovancev  pred nanosom lepila in način samega nanosa lepila. S posebnimi ukrepi v oddelku nanosa lepila moramo eliminirati efekte, ki jih povzroča elektrostatika, sicer smo obsojeni na velik izmet pri končnih izdelkih, s tem pa na negospodarno proizvodnjo.

Po nanosu lepila sledi samo oblaganje s folijo. V zadnjih letih je prišlo do korenitega preboja v  mentaliteti tehnologov, ki so še nedavno tega zagovarjali oblaganje z membrano. Uveljavil se je namreč postopek, pri katerem se folij z visokim sijajem v procesu oplaščanja ne dotikamo z nobenim drugim materialom. Gre za postopek, ki ga je podjetje Bürkle razvilo že pred več kot 20 leti.

Folija je pri tem postopku v procesu oplaščanja vpeta med zgornjo (tlačno) in spodnjo (vakuumsko) komoro. Ustrezno tesnjenje zagotavljajo posebna tesnila na okvirih stiskalnice. Segrevanje folije se vrši samo s sevanjem grelne plošče – folije se ne dotikamo. Po zaključenem segrevanju se v spodnji komori vključi vakuumska črpalka, v zgornjo komoro se spusti nadtlak. Na tak način dosežemo prilagoditev folije geometriji obdelovancev, seveda pa se mora vse skupaj odvijati zelo hitro. Segreta folija namreč pade na oblepljene obdelovance in aktivira lepilo. Iz tega razloga mora folija dokaj hitro doseči končno formo.

Tak način oplaščanja ima več prednosti. Največja je vsekakor ta, da tovrstni postopek ne pušča efekta »pomarančne kože«. Nadalje ima tak postopek nekoliko boljši izkoristek folije, manjša je verjetnost nanosa prašnih delcev na površino folije, manjša je potrošnja energije za oblepljanje in še bi lahko naštevali. Ne gre pozabiti tudi na ceno membrane. Le-ta je zaradi visoke kvalitete materiala v membrani dokaj visoka.

Tehnološka prednost opreme iz podjetja Bürkle je tudi popolna avtomatizacija postopka oblaganja z visoko sijajno folijo. Seveda je taka oprema gospodarna samo v izredno velikih proizvodnjah. V naši regiji trenutno takih obratov ni, zato je pomembno, da visoko kvaliteto izdelujemo z že obstoječimi obrati, kar pa vsekakor zagotavlja zgoraj opisani postopek brez uporabe membrane.


Galerija

Nazaj na seznam