Roboti

Industrijski roboti dobivaju na značenju i u drvnoj industriji. Koriste se npr. za slaganje spojenih lamela na linijama za duljinsko spajanje, raspiljenih letavaiza višelisne kružne pile ili raspiljenih elemenata iza optimizera, za dodavanje elementa ispred četverostrane blanjalice, dodavanje ili oduzimanje velikih ploča na CNC-ima,...

Industrijski roboti dobivaju na značenju i u drvnoj industriji. Koriste se npr. za slaganje spojenih lamela na linijama za duljinsko spajanje, raspiljenih letavaiza višelisne kružne pile ili raspiljenih elemenata iza optimizera, za dodavanje elementa ispred četverostrane blanjalice, dodavanje ili oduzimanje velikih ploča na CNC-ima,...


Robot za dodavanje elemenata u četverostranu blanjalicu
Robot za dodavanje elemenata u četverostranu blanjalicu

Robot dodaje cijele slojeve elemenata s paketa na transportnu traku ispred ulaza u četverostranu blanjalicu. 

Roboti za slaganje raspiljenih elemenata iza optimizera
Roboti za slaganje raspiljenih elemenata iza optimizera

Na traci za razvrstavanje iza optimizera izbacivač izbacuje elemente iste duljine na traku za skupljanje.

Roboti za slaganje raspiljenih elemenata iza višelisne kružne pile
Roboti za slaganje raspiljenih elemenata iza višelisne kružne pile

Iza višelisne kružne pile se elementi istih duljina izbace na traku za skupljanje.

Roboti za slaganje spojenih letava iza stroja za duljinsko spajanje
Roboti za slaganje spojenih letava iza stroja za duljinsko spajanje

Na izlazu iz preše linije za dužinsko spajanje robot pokupi tek stisnute letve i slaže ih u složaje.