Strojevi za dužinsko spajanje

Linije za dužinsko spajanje kratkih elemenata

Linije za dužinsko spajanje kratkih elemenata

Linije se uglavnom koriste u proizvodnji ploča za namještaj, kuhinjskih stolova i lijepljenih elemenata za prozore.

Linije za dužinsko spajanje konstrukcijskog drva

Linije za dužinsko spajanje konstrukcijskog drva

Linije se koriste za spajanje dugih elemenata i obično se koriste u proizvodnji konstrukcijskog drva (KVH, BSH, duo i trio grede ...)