Strojevi za dvostrano profiliranje Friulmac

Stroj za dvostrano profiliranje omogučuje različite radne postupke, primjer izrada utora i peresa, razrez na dužino, pravokutni razrez ili odrez pod kutom... Moguče je obraditi različite materijale – masivno drvo, druge drvene materijale ipd.

Stroj za dvostrano profiliranje omogučuje različite radne postupke, primjer izrada utora i peresa, razrez na dužino, pravokutni razrez ili odrez pod kutom... Moguče je obraditi različite materijale – masivno drvo, druge drvene materijale ipd.


Friulmac Floormat EQ
Friulmac Floormat EQ

 Stroj za dvostrano profiliranje Friulmac Floormat EQ - za rezanje na krajnju dužinu i čeono profiliranje masivnog drva ili drugih materijala za podne obloge.


Friulmac Contouramat
Friulmac Contouramat

 Stroj za dvostrano profiliranje Friulmac Contouramat - za profiliranje masivnih elementata za namještaj.