Valjkaste pruge i oslonci Graule

Valjkaste pruge i oslonci

Na lijevu i desnu stranu potezne pile mogu se dograditi valjkaste pruge s ili bez oslonca.

Valjkasta pruga može biti u lakšoj izvedbi za raspiljivanje drvenih letava, aluminijskih profila ili umjetnih materijala, a može biti i u teškoj izvedbi koja je prije svega namijenjena raspiljivanju težih elemenata (npr. greda u stolarijama, težih aluminijskih ili čeličnih profila i sl.). Oslonac može biti ručni ili potpuno automatski i programibilan.