Federhenn tip 3003 Federhenn

Federhenn tip 3003

Ključne prednosti stroja

Center za okovanje okenskih kril Federhenn tip 3003

Center za okovanje okenskih kril tip 3003 ima poleg opreme, ki jo ima vgrajeno tip 3002, prigrajen še vrtalnik za vrtanje izvrtin za pololivo. Pozicioniranje agregata je avtomatsko, vrtanje pa se izvede samodejno med montažo gonilke v krilu.