Roboti za zlaganje razrezanih elementov za optimirnim čelilnikom Fischertech

Roboti za zlaganje razrezanih elementov za optimirnim čelilnikom

Kratek opis

Na sortirni postaji optimirnega čelilnika izmetač vrže elemente iste dolžine na zbirni trak. Robot pobere cel sloj elementov iz zbirnega traku in jih položi na zložaj. En robot zlaga elemente iz večih zbirnih trakov. Vmes lahko položi letve tudi obrnjeno za 90°, za stabilizacijo zložaja.