Roboti za zlaganje razrezanih elementov za večlistno krožno žago Aero-lift

Roboti za zlaganje razrezanih elementov za večlistno krožno žago

Kratek opis

Iza večlistne krožne žage se elementi istih dolžin izvržejo na na zbirni trak. Robot pobere cel sloj elementov iz zbirnega traku in jih položi na zložaj. En robot zlaga elemente iz večih zbirnih trakov. Vmes lahko za stabilizacijo zložaja položi tudi letve za letvičenje.