Optimizacija odsesovanja DESA Energy Save System

Sistem za optimizacijo odsesovanja ESS DESA

DESA v številkah

 • Prihranek električne energije za odsesovanje v povprečju za 67%
 • Posledično zmanjšanje CO2 emisije v povprečju za 46%
 • Zmanjšanje obremenitve s hrupom do 90%
 • Podaljšana življenjska doba filtra do 95%
 • Čez 200 zadovoljnih kupcev, ki se vračajo
 • 24/7 kontrola nad sistemom, kjerkoli ste
 • Naložba v sistem se v povprečju povrne v 6 do 24 mesecih
 • Uspešna namestitev v več sto podjetjih različnih velikosti in iz različnih industrij


Ključne prednosti

 • Prihranek pri energiji, a še vedno z zagotavljanjem optimalnega odsesovanja (v povprečju se potrošnja energije za odsesovanje zmanjša za 67%!)

 • Prihranek pri gretju

 • Prihranek pri hlajenju

 • Zmanjšanje hrupa

 • Zmanjšanje števila menjav filtrov in podaljšanje cikla čiščenja filtrov

 • Prihranki pri vzdrževanju cevovodov za odsesovanje

 • Prihranek pri naložbah v nov odsesovalni sistem

 • Možna pridobitev nepovratnih sredstev v večini držav

Večina sistemov za odsesavanje prahu je zasnovanih z velikim centraliziranim ventilatorjem, povezanim z glavnim kanalom, ki se razprostira in poveže vsa odsesovalna mesta.

To se dogaja v vseh vrstah industrij, kjer prihaja do proizvodnje prahu, dima/meglica ali hlapov, kot so npr. obdelava lesa, obdelava kovin, farmacija, plastika in polimeri, hrana in pijača, kemikalije in vse vrste odpadkov.

Običajni način odsesovanja je zasnovan tako, da ponuja pretok zraka vsem strojem, neodvisno od tega, če določeno odvzemno mesto zahteva odsesovanje ali ne. Ventilatorji ves čas delujejo z največjo močjo, ne da bi upoštevali resnične potrebe sistema. Podatke sedaj zbiramo že več kot 18 let v več sto sistemih in skorajda nikoli ni potrebe po hkratnem odsesovanju v več kot 70% odvzemnih točk, najpogostejša situacija pa je približno 50%.

Posledica tega je, da ventilator uporablja električno energijo za ustvarjanje zračnega toka za odsesovanje na vseh odvzemnih mestih - tudi tistih, ki tega v določenem trenutku ne potrebujejo. Za to električno energijo seveda plačate denar, ki bi ga lahko prihranili.

Razmerje med količino odsesovanega zraka in porabo električne energije

Zmanjšanje količine zraka za samo 20% pomeni, da se bo poraba ventilatorja zmanjšala na 52% celotne moči. To pomeni 48% prihranka, saj prostornina zraka in električna moč nista v linearnem razmerju. DESA sistem je zasnovan tako, da na vsak stroj namesti senzor (imenovan SAVER); senzor bo nemudoma sporočil našemu krmilniku, če je naprava aktivna ali ne. Če je naprava aktivna, bo krmilnik odprl loputo za ta stroj, in jo držal odprto, dokler jo naprava potrebuje (po potrebi se lahko definira tudi zakasnitev zapiranja). Hkrati bo ventilator dosegel pravo hitrost in navor, da bo ustvaril pravilno količino zraka (slika 3).

Sistem DESA bo nadzoroval tudi najmanjšo hitrost zraka v vašem cevovodu, da se izogne odlaganju materiala (prah, žagovina...), zlasti v glavnem velikem kanalu. Sistem DESA bo po potrebi odprl tudi številne neaktivne lopute, da se zagotovi dovolj pretoka zraka. Za nadaljnjo varnost ima DESA ciklično operacijo "splakovanja" vseh cevi, tako da odpre vse lopute in sistem za kratek čas zažene s polno hitrostjo. Enako se zgodi na koncu vsake izmene.

Sistem DESA lahko vgradimo skupaj z novim sistemom odsesovanja ali pa ga naknadno vgradimo v vaš obstoječi sistem odsesovanja. Seveda v vseh vrstah panog.

DESA ima patentiran sistem za nadzor količine zraka in tlaka v vašem sistemu za odsesovanje ter le-tega prilagodi dejanskemu povpraševanju. Podatki, zbrani od senzorjev (SAVER), se nenehno obdelujejo, krmilnik pa ves čas proizvaja pravilno nastavitev za vaš ventilator. Patentiran nadzor tlaka je edinstven in zagotavlja vedno pravilen tlak ventilatorja. Če je stroj v bližini ventilatorja, bo padec tlaka precej nizek. Če se stroj z enakim premerom odsesovanja kot prej omenjen stroj nahaja dlje po cevovodu, bi za doseganje enake količine odsesovanega zraka potreboval veliko višji tlak. To je ključnega pomena za vse sisteme za odsesovanje prahu in tu je pomemben patent DESA. Samo frekvenčni pretvornik, nastavljen na preprosto kubično relacijsko krivuljo, ne prinaša nobenih zmogljivosti. Vsaka kombinacija strojev potrebuje določeno nastavitveno vrednost in samo patentiran sistem DESA lahko to tehnologijo ponudi.

Če je sistem opremljen s preprostim krmiljenjem s tlačno sondo, nikoli ne bo vedel, kakšna je potreba po odsesovanju, vendar se bo odzval na nenadno, a nedoločeno potrebo (ali presežek) odsesovanja, ki izhaja iz spremembe glavne izgube tlaka v sistemu, ki se pojavlja v glavnem kanalu. Glavna težava izhaja iz dejstva, da tlak sproži reakcijo ventilatorja, zato mora dejansko oddati zmanjšano nastavljeno vrednost tlaka, kar pomeni, da nikoli ne boste mogli zagnati polnega tlačnega sistema, kot je bil prvotno zasnovan. Ko bodo filtri nekoliko umazani, bo odsesovanje na vseh strojih, ki so bolj oddaljeni od ventilatorja, ves čas slabše. Ta sistem le pospeši ali zmanjša hitrost ventilatorja, ne more pa zagotoviti pravilne količine zraka v odsesovalnih ceveh, niti se izogniti odlaganju materiala v glavni cevi, kar zlahka privede do implozij v kanalih. Vse te situacije so nevarne in nesprejemljive.

DESA sistem vedno ve, kakšna je natančna potreba po zračnem pretoku in zračnem tlaku, in vedno zaščiti pred implozijami in pred prahom, saj je varen in zanesljiv sistem.

Kako deluje sistem DESA

Glavni del sistema je pogonska enota (z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom) za motor ventilatorja, ki prilagaja hitrost in navor ventilatorja.  Ta je nameščena blizu ventilatorja in upravlja le-tega. Poleg je tudi ročno stikalo za mehansko izključitev DESA sistema v primeru okvare, ki zagotavlja, da svoje proizvodne linije ne boste nikoli ustavili iz razlogov, ki so odvisni od okvare DESA. Pogonska enota bo v DESA krmilnik vrnila vse potrebne podatke o ventilatorju in porabi energije, toplote in morebitnih težavah ter s tem povezane prihranke. Tako bo DESA lahko uporabila svoj patentirani algoritem in vedno določila pravo količino zraka in tlak, ki ju potrebuje sistem.

Ko se z glavnim stikalom zažene odsesovalni sistem, bo DESA takoj aktiviral lopute za zaščito pred implozijo in pričel odčitavati povpraševanje po zraku za odsesovanje iz vsakega stroja. Posledično bo prilagodil pozicije posamičnih loput za odsesovanje ter nastavil pogonsko enoto na pravilno delovno točko.

Ko se stroj zažene in potrebuje odsesovanje, se loputa takoj odpre (brez zamud pri DESA sistemu!) in ustvari ustrezen pretok zraka za določen stroj. Enako se bo zgodilo za vse stroje, ki v delavnici potrebujejo odsesovanje. 

DESA lahko deluje v samodejnem načinu (kot je opisano) ali v ročnem (SAFE) načinu. Ročni način omogoča operaterju, da izbere, kateri loputo odpre in katero nastavljeno vrednost bo uporabil.

Način SAFE deluje z mehanskim stikalom in mehansko odpira vse lopute ter ventilator nastavi na največjo hitrost. To je zelo pomembno, saj za izvajanje tega varnostnega postopka ni potrebna električna povezava. V primeru električne okvare z DESA sistemom vedno lahko zaženete varni način, saj je njegova nastavitev popolnoma mehanska in ne električna. Vse lopute in ventilator so v primeru okvare "normalno odprti".

Prihranek električne energije

Prihranek električne energije

Prihranek energije, a brez vpliva na moč odsesovanja. Sistem DESA vodi do odprave nepotrebnih količin odsesovanja – lopute zapre na strojih, ki ne proizvajajo, ter hkrati prilagaja odsesovanje tako, da sesa zrak samo pri tistih, ki so v delovanju.

Prihranek pri gretju

Prihranek pri gretju

DESA zmanjša količino odsesovanega zraka z eliminacijo odsesovanja pri strojih, ki ne delujejo. S tem se izogne odvajanju in oddajanju zraka v okolje, ki je bilo za delo ogreto na primerno temperaturo in s tem zmanjša izgubo toplotne energije.

Prihranek pri hlajenju

Prihranek pri hlajenju

FDESA zmanjša količino odsesovanega zraka z eliminacijo odsesovanja pri strojih, ki ne delujejo. S tem se zmanjša količina zraka, ki ga je poleti potrebno ohlajati.F

Zmanjšanje hrupa

Zmanjšanje hrupa

DESA močno zmanjša hitrost zraka v cevovodih in s tem zvočni vpliv odsesovalnega sistema, delovno okolje bo veliko prijetnejše in manj hrupno.

Zmanjšanje števila menjav filtrov

Zmanjšanje števila menjav filtrov

DESA zmanjša trk prahu v filtre in zlasti hitrost prečenja zraka, s čimer podaljša življenjsko dobo filtrov.

Prihranek pri ciklu čiščenja

Prihranek pri ciklu čiščenja

DESA zmanjša zrak, ki se prenaša v filtrih, s tem hitrost vzpona in posledično zamašitev tulcev ali filtrirnih vložkov ter s tem poveča intervale med cikli čiščenja in tako zmanjša potrebo po stisnjenem zraku ali drugih čistilnih sistemih.

Prihranki pri vzdrževanju

Prihranki pri vzdrževanju

DESA sistem ohranja cevovode odsesovalnih sistemov čiste, saj preprečuje nalaganje prahu v njih. Vam ni treba več pregledovati in čistiti prahu v cevovodih.

Prihranek pri naložbah v nov odsesovalni sistem

Prihranek pri naložbah v nov odsesovalni sistem

DESA optimizira pretok zraka in omogoča zasnovo novega sistema na podlagi količin "največje ekstrakcije" in "običajne ekstrakcije". Sistemi imajo na koncu manjše filtre in stanejo manj kot novi sistem brez sistema DESA.

Možna pridobitev nepovratnih sredstev

Možna pridobitev nepovratnih sredstev

Sistem DESA je lahko lokalno podprta s strani vladnih ustanov za prihranek energije in tehnološke inovacije. Vse države ponujajo nepovratna sredstva za pomoč podjetjem, ki vlagajo v tehnologije, kot je DESA.

FF