Roboti

Industrijski roboti dobivajo na pomenu v lesni industriji. Uporabljajo se npr. za zlaganje spojenih lamel na linijah za dolžinsko spajanje, razrezanih letev za večlistno krožno žago ali razrezanih elementov za optimirnim čelilnikom, za dodajanje elementov v štiristranski skobeljni stroj, dodajanje ali odvzemanje velikih plošč na CNC-jih,...

Industrijski roboti dobivajo na pomenu v lesni industriji. Uporabljajo se npr. za zlaganje spojenih lamel na linijah za dolžinsko spajanje, razrezanih letev za večlistno krožno žago ali razrezanih elementov za optimirnim čelilnikom, za dodajanje elementov v štiristranski skobeljni stroj, dodajanje ali odvzemanje velikih plošč na CNC-jih,...


Roboti za dodajanje elementov v skobeljni stroj
Roboti za dodajanje elementov v skobeljni stroj

Robot dodaja po cel sloj elementov iz zložaja na transportni trak pred vhodom v štiristranko. 

Roboti za zlaganje razrezanih elementov za optimirnim čelilnikom
Roboti za zlaganje razrezanih elementov za optimirnim čelilnikom

sortirni postaji optimirnega čelilnika izmetač vrže elemente iste dolžine na zbirni trak.

Roboti za zlaganje razrezanih elementov za večlistno krožno žago
Roboti za zlaganje razrezanih elementov za večlistno krožno žago

Iza večlistne krožne žage se elementi istih dolžin izvržejo na na zbirni trak.

Roboti za zlaganje spojenih letev za dolžinskim spajalcem
Roboti za zlaganje spojenih letev za dolžinskim spajalcem

Na izhodu iz stiskalnice pri liniji za dolžinsko spajanje lesa robot pobira sveže spojene letve in jih zlaga v zložaje.