Večlistne krožne žage Weinig

Večlistne krožne žage igrajo ključno vlogo pri predelavi masivnega lesa, saj pomeni optimiranje pri razrezu zmanjševanje stroškov. Pri proizvodnji letev, razrezu za proizvodnjo masivnih plošč ali pri samem optimiranju razreza – Weinigova večlistna krožna žaga je sinonim za najvišjo produktivnost pri odličnem izkoristku lesa.

Večlistna krožna žaga se je v vseh malce večjih obratih uveljavila kot najučinkovitejši stroj za vzdolžen razrez. Omogoča razrez cele deske v enem prehodu in s tem enormno dviguje produktivnost podjetja v primerjavi z razrezom z enolistno žago.

Seveda pa tudi pri tej vrsti strojev ne gre brez delitve. Večlistna krožna žaga s fiksnim razporedom žagnih listov – kot je Raimann Unirip – nam omogoča učinkovit razrez predvsem manjvrednih drevesnih vrst. Kakor hitro pa želimo decimirati dražje drevesne vrste, se pojavi potreba po dodatku. Večlistna krožna žaga Raimann Variorip ima možnost namestitve do dveh pomičnih žagnih listov. Z uporabo teh pridobimo poleg produktivnosti tudi na izkoristku pri razrezu.

Enake prednosti ima večlistna krožna žaga ProfiRip 340, le da je pri tem stroju možno namestiti celo tri premične žagine liste. To nam pomeni še boljši izkoristek pri razrezu dragih drevesnih vrst. Za najvišje zahteve po storilnosti in izkoristke pa pride v poštev večlistna krožna žaga ProfiRip 450 ali ProfiRip 610.

Vsaka večlistna krožna žaga iz našega proizvodnega programa ima vlečno verigo iz sivega gusa in je vodena s prizmatičnimi vodili. To nam zagotavlja popolnoma ravno vodenje deske skozi stroj. Pod določenimi pogoji lahko lepimo lamele takoj po razrezu. Dodatno pomagajo pri stabilizaciji deske v stroju še spikesi. In pa, vsaka Weinig Raimann večlistna krožna žaga razpolaga s patentirano zaščito proti povratnim udarcem drobnih letvic SafetyPlus.


Weinig UniRip 310
Weinig UniRip 310

Večlistna žaga Weinig UniRip 310 je vstopni model strojev za širinski razrez in idealen za manjše obrtnike.

Weinig VarioRip 310
Weinig VarioRip 310

Večlistna krožna žaga VarioRip 310 predstavlja vstop na področje optimiranja širinskega razreza.

Weinig ProfiRip 340
Weinig ProfiRip 340

Weinig ProfiRip 340 – večlistna krožna žaga z do 3 pomičnimi žaginimi listi za optimalen razrez lesa

Weinig ProfiRip 450
Weinig ProfiRip 450

Weinig ProfiRip 450 – profesionalna visokozmogljiva večlistna krožna žaga z do 4 pomičnimi žaginimi listi za optimalen razrez lesa. Robustna konstrukcija in dolga življenjska doba.

Weinig ProfiRip 610
Weinig ProfiRip 610

Weinig ProfiRip 610 – večlistna krožna žaga z do 6 pomičnimi žaginimi listi za optimalen razrez lesa

Weinig ProfiRip KRD 310
Weinig ProfiRip KRD 310

Weinig ProfiRip KRD 310 – dvoosovinska večlistna krožna žaga za optimalen razrez lesa

Uporaba spikesov je koristna vedno, saj znižuje možnost povratnih udarcev pri razžagovanju. Vsekakor pa priporočamo uporabo na večlistni žagi takrat, ko želimo doseči visoko točnost rezanja (v rangu 0,1 mm), kar je značilno v primerih, ko lepimo obdelovance takoj po razrezu.

Način razreza s pomočjo večlistne žage vedno zavisi od geometrije vhodnega materiala. V večini primerov nam razrez najprej vzdolžno in potem prečno omogoča vsaj 5 % boljši izkoristek. Najprej prečni in nato vzdolžni razrez je smiseln le pri razrezu izredno krivih desk (tudi v tem primeru priporočamo predčeljenje krive deske in nato vzdolžni razrez ter na koncu prečni)

Uporaba pomičnih žaginih listov ne prinaša velike dodane vrednosti le pri razrezu izključno fiksnih širin, kot npr. pri izdelavi palet. V tem primeru predlagamo uporabo Quickfix sistema za hitro nastavljanje fiksnih žaginih listov. V vseh ostalih primerih, kjer je potrebno optimiranje širinskega razreza, robljenje, razrez različnih kvalitet lesa ipd., pa so pomični listi (skupaj z ustreznim krmilnim sistemom) nepogrešljiv dodatek za večlistne žage.

V povprečju se pri uporabi večlistne žage z le enim pomičnim listom izkoristek pri razrezu lesa poveča za 8 %, pri uporabi dveh pomičnih listov pa kar za 11 %. Vsak nadaljnji pomični žagin list pa seveda prinese še dodatne izboljšave pri izkoristku lesa oz. učinkovitosti delovanja večlistne žage.

V teoriji je število žaginih listov, ki jih lahko nataknemo na žagalno os, neomejeno. V praksi pa je zmožnost razreza odvisna od moči motorja, kjer ima bistven vpliv na število uporabljenih žaginih listov hitrost razreza (pomik verige), debelina deske za razrez in vrsta lesa (trd les, mehek les). Npr. za razrez 25 mm debele bukove deske s 6 žaginimi listi potrebujemo 30 kW motor za razrez pri hitrosti pomika 20 m/min. Pri tem je zelo uporabna opcija SpeedControl - ta ob preobremenitvi motorja za žagalno os zmanjša hitrost pomika na prednastavljeno vrednost.