Novi optimizer za raspiljivanje dasaka do 700 mm širine

U poduzeću Weinig razvili su novi optimizer OptiCut S 90 XXL koji omogućava duljinsko raspiljivanje dasaka (također i neokrajćenih!) do 700 mm širine. Optimizer je namijenjen prije svega za uporabu u pilanama.

Novi optimizer za raspiljivanje dasaka do 700 mm širine

U poduzeću Weinig razvili su novi optimizer OptiCut S 90 XXL koji omogućava duljinsko raspiljivanje dasaka (također i neokrajćenih!) do 700 mm širine. Optimizer je namijenjen prije svega za uporabu u pilanama.

Točnost raspiljivanja na dužinu +/- 0,2 mm!

Kao opcija na raspolaganju je potisna ruka koja se okreće i omogućava raspiljivanje neokrajćenih dasaka.


Iz naše ponude:

Weinig OptiCut S90
Weinig OptiCut S90

Najsnažniji model optimizera s potisnom rukom - svejedno je raspiljivanje li pakete letava, profile, pojedinačne daske ili okrugle štapove - sve skoro bez podešavanja.

Natrag